Helsebyråden vil ikke be om gransking

Byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim (H) vil ikke be kommunens Kontrollutvalg om å undersøke lovbrudd i avlastningssakene.