Taubane kan bli riven

Det byggjer opp til strid om taubana til Harastølen i Luster. Fylkeskommunen vil ta vare på bana. Ordføraren i Luster vil ha ho vekk.