Vil sprenge farlig skjær

120 000 kubikkmeter stein i beryktet innseiling skal bort.