Nordåsvannet er torskens favoritt

Under isen på Nordåsvannet ligger Hordalands største gytefelt for torsk. Havforskere har avslørt en hemmelighet selv ikke fiskerne har visst om.