Buekorpsenes inspirasjon?

Se 17. mai i universitetets billedsamling.

Publisert:

«Christiestøttens avsløring 17.mai 1868.» Wilhelm Frimann Koren Christie var en av eidsvollsmennene i 1814. Han døde i Bergen 19 år før støtten ble «avslørt», i 1849.

«Festplassen 17. mai 1959. Veteraner fra 1905 bekranser Christian Michelsenstatuen om morgenen 17.mai.» Foto: GUSTAV BROSING

«Avsløringen af Ole Bullmonumentet den 17. mai 1901.» Den berømte fiolinisten holdt konserter verden rundt. Han introdusert også hardingfela for Christianias borgerskap. Han døde i 1880. Foto: BRØDR. LARM

«Ole Bull statuen avsløres 17. mai 1901.»

Holbergssøtten på Vågsallmenningen. Årsttall ukjent.

HOLBERGSTØTTEN. Nasjonaldagen en gang tidlig på 60-tallet.

Festplassen med vikingskipet pyntet før 17.mai 1958. Også vikingskipet er en gammel tradisjon i byen. Foto: GUSTAV BROSING

Corps de Garde, Vestre Muralmenning 17. mai. Årstall ukjent.

BUL (Bygdeungdomslaget), 17. mai 1960. Per Hauge som Ole Bull. På flåten: Replica av hytten til BUL.

Nasjonaldagen i 1919: Ridende Vossebryllup. Spelemann Arne Bjørndal

Nasjonaldagen i 1919: Ridende Vossebryllup. Spelemann Arne Bjørndal

Nasjonaldagen i 1919: Ridende Vossebryllup. Spelemann Arne Bjørndal

«Engen 17.mai en gang mellom 1894 og 1907.» Legg merke til hvordan folk står oppstilt i halvsirkler foran scenen. Foto: HERMAN DAHL

«ENGEN. 17.Mai på Engen, en gang mellom 1880 og 1900.»

«ENGEN. 17.Mai på Engen, en gang mellom 1880 og 1900.»

17.Mai på Engen. Universitetets billedsamlinger antar at detet må være en gang mellom 1890 og 1910.

ENGEN. 17.Mai på Engen. Universitetets billedsamlinger antar at detet må være en gang mellom 1890 og 1910.

«Bergen 17de mai 1905.Fanen midt på bildet er Hambros Skole». Dette var en dramatisk vår der unionen med Sverige gikk mot slutten. Noen uker senere vedtok Stortinget at «foreningen med Sverige under én konge er opphørt...» Foto: KNUD KNUDSEN

17. mai 1901. Lurer noen på hvor buekorpsideen kom fra? Foto: LAURITZ BEKKER LARSEN

Bergen Turnforening i 17.mai-tog, Haugeveien. Bildet er tatt en 17. mai mellom 1920 og 1939, i følge Universitetets billedsammlinger. Foto: OLAI SCHUMANN OLSEN

17. mai på klosteret en gang mellom 1920 og 1939. Foto: OLAI SCHUMANN OLSEN

17. mai på klosteret en gang mellom 1920 og 1939. Foto: OLAI SCHUMANN OLSEN

«Emma og Andersens paa Torvalmenningen 17de-mai» Foto: RALPH L. WILSON

«Assa, Kjelland, Emma og mig ved byparken.» Sløyfene røper festdagen. Årstallet er ukjent. Foto: RALPH L. WILSON

«17. Mai ved Store Lungegårdsvann». Ble dagen feiret i båten? Bildet er tatt mellom 1918 og 1920.

17. mai, Vetrlidsallmenning, Dræggens Buekorps. Årstall er ikke oppført.

Verftets Kompani marsjerer ved Byparken, 17. mai 1923.

17. mai i regn. En gang mellom 1920 og 1939, i følge billedsamlingene. Foto: OLAI SCHUMANN OLSEN

17. Mai 1906 Foto: OSCAR HANSEN

«Før brannen 1916.» Folk i gatene på nasjonaldagen. Bildet skal være tatt mellom 1900 og 1916. Foto: KNUD KNUDSEN

«Parti af Engen (17de Mai) Bergen». Bilde tatt i 1894. Foto: KNUD KNUDSEN

Eplenikkers og ski på Torgalmenningen en gang mellom 1920 og 1939. Foto: OLAI SCHUMANN OLSEN

17. Mai prosisjon i Strandgaten. Laksevåg Bueskyttere. Bildet skal være tatt en gang mellom 1900 og 1905.

«The School Children of Odde Celebrating Independens Day, May 17, 1906, Hardanger, Norway», står det på dette kortet. I bakgrunnen ser vi Hardanger Hotel i Odda.

«Bjørnsonstatuens afsløring 17. Mai 1917» Siden har han stått der. Foto: ATELIER KK

17. mai 1928. Buekorpsgutter i en båt. Foto: ATELIER KK

17. mai-feiring på Torgallmenningen. Bildet er tatt mellom 1928 og 1932.

«17. maibåten på Engen.» Årstall mangler på dette bildet av Vikinskipet. Foto: KNUD KNUDSEN

17. Mai komiteen 1957

17. mai komiteen 1959

17. Mai Komiteen 1960

17. mai 1921. Kan det være russetoget? Foto: ATELIER KK

17. mai 1921

17. mai 1921

17. mai 1925. Legg merke til bygningsrestene til venstre. Kan det være etter bybrannen i 1916?

«Ole Bulls Monumentets Afsløring 17de Mai 1901»

«Festplassen 17. mai 1959. Veteraner fra 1905 bekranser Christian Michelsenstatuen om morgenen 17.mai.» Foto: GUSTAV BROSING

Jo Hjelle

Universitetets bildesamlinger fungerer som en tidsmaskin.

Se bildene øverst!

Publisert: