Minnesmerke over Holen-barna

I dag har bispedømmerådet godtatt at et minnesmerke reises over barna som omkom under bombingen i 1944.