Nøkkel borte etter preken

Da Storetveit kirke skulle låses etter gårsdagens høymesse, var nøkkelen borte.