Her kom kjempesteinene rullende

Kjempesteiner laget «fjellvei» nedover stupbratt skråning.