• EXIT: Hordaland politidistrikt spesialgruppe for etterforskning av menneskehandelsaker ble opprettet i fjor, med Are Sangolt som prosjektleder og Rudolf Christoffersen (til v.) som en av de fast tilknyttede juristene. Gruppen etterforsker i dag blant annet to saker der de mistenker at barn er utnyttet til vinningskriminalitet. FOTO. Sean Muling Murray.

De tar flest menneskehandlere

Bergenspolitiet avslører flere menneskehandlere enn politiet i resten av landet til sammen. Nå vil regjeringen finne ut hvorfor.