• PUNGER UT: BT har hentet inn tall fra Bergen Bompengeselskap og Statens vegvesen, som viser hvor mye penger bilistene og staten har bidratt med det siste tiåret. Konklusjonen er at bilistene har betalt 645 millioner mer i bompenger enn det som var planen. Staten har bidratt med 521 millioner mindre enn de lovet. Bildet er fra Sandviken. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Staten bryter bompengeavtalen

De siste ti årene har staten snytt Bergen for en halv milliard veikroner. Regningen går til bilistene.