Giftlokket skremmer ikke

Økt forurensning fører ikke til lavere boligpriser. Selv ikke under giftlokket på Danmarks plass sliter man med å selge boliger.