Har vann til 62 døgn

Bergen har bare vannreserver til 62 døgn med normalt forbruk. Byrådet varsler at restriksjoner kan bli nødvendig.