Handelshøgskolen best i Bergen

NHH-studentane får betre karakterar enn studentane ved universitetet.