• TRAVEL: Tiden før påske er travel for prestene. Likevel tok kvinnenettverket i Bjørgvin bispedømme seg tid til å møtes noen timer i uken som var. Fra venstre Astri Marie Haugland, sokneprest på Herdla, Maren Tischendorf, prest i Fana, Åse Kristin Nøkling Aagaard, prest i Domkirken, Marit Isaksen Espedalen, sokneprest på Tysnes og foreleser Ingvild Handagard. Foto: Eirik Brekke.

Færrest kvinneprester i Bjørgvin

Bare hver syvende prest i Bjørgvin er kvinne. Bispedømmet ligger på bunnen av prestenes likestillingsstatistikk.