— Resultatene for luftforurensingen i Bergen er virkelig slående, sier Dietmar Oeliger fra NABU og peker på måleapparatet. - Selv i Berlin og andre europeiske storbyer har vi aldri målt så høye konsentrasjoner av forurensende partikler som her i Bergen. Han rister oppgitt på hodet.

Selv på en dag der vinden blåser fra sørøst og ikke fra vest, viser tyskernes måleapparat svært høye tall. - Det er ikke den best dagen å måle på, medgir Oeliger.

I Bergen sentrum ligger bakgrunnsforurensingen på rundt 1500 til 2000 partikler per kubikkcentimeter. Oeliger bemerker at for å holde seg innefor akseptable nivåer, bør man ikke overstige 5000.

Målingene NABU foretok på Hurtigruteterminalen viste hele 500.000 partikler per kubikkcentimeter, til tross for vindforholdene. Til sammenligning viste målingene i storbyen Berlin mellom 5000-10.000 partikler per kubikkcentimeter.

Tar 50.000 liv

— Vi er overrasket over at nivåene er så ekstremt høye, sier Nils-Tore Skogland i Naturvernforbundet Hordaland.

Selv om mange norske offshore-rederier er verdensledende på miljøteknologi, er veien enda lang å gå, mener Skogland.

— Fremdeles er det slik at tungolje er den mest utbredte formen for drivstoff, sier han.

- Dreper i det stille

Ifølge tall fra NABU tar luftforurensing fra skip alene hele 50.000 liv årlig i EU, og fører til helseproblemer som blant annet allergi, demens og hjerteproblemer.

— Luftforurensing dreper i det stille, og det er tragisk at ikke myndighetene tar større grep for å forhindre dette, sier Oeliger.

— Om all denne forurensningen i Bergen hadde stammet fra fabrikker, ville innbyggerne ikke ha funnet seg i det. Hvorfor skal man da godta at skip som ligger til havn skal bidra med minst like mye forurensning som fabrikker ville gjort? spør Oeliger retorisk.

- Bør være mer systematisk

Dag Tønnesen i Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) mener at for å gi en godt nok bilde av luftforurensning må slike målinger foretas over en lengre periode.

— Denne typen sporadiske målinger har en viss hensikt for å illustrere om man kan finne vesentlig høyere andel av forurensende partikler enn i ren luft, men det bør være mer systematikk i slike målinger for å finne eventuell årsak og virkning, sier han.

Landstrømprosjekt

I Bergen har diskusjonene de siste årene rettet seg mot landstrøm, og Bergen havn planlegger landstrøm mot offshorefartøy. Landstrømanlegget på Dokken er under bygging, og en pilot skal stå ferdig i desember.

En eventuell utvidelse av landstrømprosjektet vil naturlig nok rettes mot offshore og cruisetrafikken som står for 70 % av luftutslippene i Bergen havn, og en større satsing er avhengig av at myndighetene stiller opp med finansiering.

I tillegg må rederiene gjøre en jobb med å rigge skipene slik at de kan benytte strøm fra land. Det er det langt fra alle som kan i dag.

Etterlyser strengere krav

Skogland viser til at i tillegg til landstrøm, er brenselcelle- og batteriteknologi, samt installasjon av partikkelfilter og katalysator, viktige elementer for å redusere luftforurensning fra skip. Cruiseselskapet AIDA har allerede annonsert at de vil installere renseutstyr på alle sine skip innen 2016.

Skogland påpeker at det er vanskelig å få alle IMO-land med på strengere internasjonale krav til utslipp, og han mener at det først og fremst må jobbes lokalt for å få bukt med problemet. Han etterlyser derfor strengere krav og reguleringer fra norske myndigheter.

— Bergen er en av Nord-Europas største cruisehavner. Det er derfor svært viktig at landstrømanlegg blir prioritert bygget i havneområdet, sier han.

I BERGEN: Dietmar Oeliger i NABU (tv) og Nils-Tore Skogland i Naturvernforbundet Hordaland er overrasket over de høye konsentrasjonene av luftforurensning i Bergen havn.
Rune Nielsen