• (1/5)
    FARGERIK: Gerd og Berge Skåtuns hage i Fusa er åpen for besøk søndag mellom klokken 14.00 og 18.00. FOTO: BERGE SKÅTUN

Åpner hagene sine for deg

Noen hager er et halvt mål, andre 20. Søndag kan du besøke dem. Da inviterer 1000 hageeiere publikum på besøk.