• REDNINSAKSJON: Luftambulansen landet på en kai ved Bogevik hvor de låne en båt og for å ta seg over til personene som hadde klatret opp på oppdrettsanlegget. FOTO: OS BRANN OG REDNING

Båt med seks personer gikk ned

Kjørte på et oppdrettsanlegg. Alle kom fra det med lettere skader.