Torsdag kom nyheten om at Høyre og Frp var blitt enige om tunnelinnslag ved Kjøttbasaren, som en kompromissløsning for Bybanen til Åsane.

Arkeologi tar tid, og arkeologi skal ta tid

- Jeg er stolt og lettet. Dette er et kompromiss som ivaretar et sentralt sentrumsstopp på Torget, samtidig som vi sparer Bryggen, sa Dag Skansen, gruppeleder for Høyre.

Men allerede dagen etter kom malurten i begeret. Antikvariske myndigheter er i beste fall skeptisk til den foreslåtte løsningen, og krever langt mer grundige utredninger. Dessuten vil et tunnelinnslag i Vetrlidsallmenningen eller Finnegårdsgaten bety omfattende arkeologiske utgravinger.

DET ELDSTE BERGEN: I 1991 ble det gjort arkeologiske utgravninger på øvre del av Vetrlidsallmenning. Kulturlag på i hvert fall 30 centimeters dybde ble funnet, meldte BT den gang, til dette bildet av arkeologene Danuta B. Domanska Bjørndal og Inge Edvardsen. ARKIVFOTO: RUNE NIELSEN

- Trolig flere år

-  Jeg vil tro at disse arkeologiske utgravningene vil skje over flere gravesesonger. Det betyr at det trolig vil strekke seg over flere år, sier Rory Dunlop i Norsk institutt for kulturminneforskning.

Han varsler store utfordringer for forslaget om å la bybanetunnelen gå mellom Kjøttbasaren og Finnegården. Dette er et alternativ som tidlig ble silt ut av planleggingsprosessen grunnet en rekke motforestillinger.

- Det er konfliktfylt når det gjelder kulturminner både over og under bakken, sier fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd.

I 1991 ble det foretatt utgravninger i den øvre delen av allmenningen. Da fant man det eldste funn av bosetting noe sted i Bergen. Både keramikk, en perle og en ring ble funnet, og tidfestet til 1000-tallet.

Gitte Hansen, 1.-amanuensis i middelalderarkeologi ved Universitetet i Bergen, sier området er helt spesielt.

- Hvis det skal graves ut i det området, berøres en svært viktig del av middelalderbyen. Det er en del av byen vi ikke vet så mye om. Kulturlagene er ikke en fornybar ressurs. Det betyr at hvis vi skal grave ut, så ødelegger vi kulturlagene. Da må det dokumenteres på beste måte. Hvis en graver vekk, er det som å rive ut sider i en bok uten å ha lest dem. Arkeologi tar tid, og arkeologi skal ta tid, sier Hansen.

- Meget, meget uheldig

Hun omtaler området rundt Kjøttbasaren som svært sårbart.

- Det er helt uaktuelt å gå inn der uten å grave ut på den beste måten, sier Hansen.

Byantikvar i Bergen, Johanne Gillow, er svært negativ til løsningen.

-  Dette er meget, meget uheldig. Det å bryte middelalderstrukturen som vi har intakt med et så dramatisk inngrep er svært uheldig. I tillegg er vi bekymret for konsekvensene et tunnelinnslag kan få, sier Gillow.

Hun frykter at tunnelen kan ødelegge grunnvannsreservene, og i verste fall at Finnegården kan rase sammen.

-  Finnegården står veldig skjevt og ustøtt. Den synker og har sunket langt allerede. VI er bekymret for hva et slikt tunnelarbeid vil bety og om bygningen kan håndtere det i det hele tatt, sier Gillow.

- For tidlig å bestemme

Fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd er ikke utelukkende negativ til en tunnel ved Kjøttbasaren, men mener at det er for tidlig å beslutte noe.

- Et transportsystem som reduserer biltrafikk og ivaretar tilførselen av folk til byen er viktig. Den historiske byen har det også best hvis mange kan komme dit og bruke byen, og da er Bybanen fornuftig, sier Ekerhovd.

Marit Huuse, avdelingsdirektør hos Riksantikvaren, er forsiktig med å uttale seg.

- Vi synes i utgangspunktet det er positivt at en går bort fra løsningen med bane over Bryggen, men den løsningen som nå er aktuell er problematisk forslag i forhold til kulturlagene og Hanseatisk museum. Vi avventer nå en fullstendig utredning, som kommunen må ta initiativ til. Først da kan vi si om denne løsningen er mulig, sier Huse.

- Tunnelen er fullt mulig

- Byrådet har bekreftet at tunnelforslaget er fullt mulig å bygge, sier Dag Skansen (H). Skansen, som er gruppeleder for Høyre, viser til at byråd Filip Rygg selv la frem forslag om å regulere både Vetrlidsallmenningen og Bryggen som alternativer.

- Det ble fremstilt som to likeverdige alternativer. I vår gruppe ble vi enige om at de som ville ha lengre tunnel kunne sjalte ut den hvis Bryggen-tilhengerne sjaltet ut sitt førsteønske. Slik kom vi frem til området rundt Kjøttbasaren. Vi har bevisst brukt den betegnelsen for ikke å binde byrådet til én gate. Nå er det opp til fagfolkene å finne best mulig måte å gjennomføre det på, sier Skansen.

Han mener det ikke er tiden for å være kategorisk, heller ikke for fagfolkene.

- Det kommer mange påstander. Nå må vi holde oss i ro til vi vet mer.

- Frykter du at deres alternativ blir for vanskelig eller dyrt å gjennomføre?

- Det er selvsagt mulig. Men vi må forholde oss til at dette er et bekreftet alternativ.

NETT_NY_Bybanen_aasane_mai_-2014.jpg