• Advokat Knut Harald Braathen fikk medhold da han anket en dom fra Bergen tingrett til Gulating lagmannsrett. I dommen var det avsagt feil straff. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Tingretten avsa dom med feil straff

Dommerne mente mannen skulle ha åtte måneder fengsel, men i dommen fikk han bare syv. Nå er dommen fra Bergen tingrett opphevet.