De er 24 meter lange, ser mer ut som trikker enn busser, og kommer snart til en vei nær deg.

I samarbeid med Skyss har HOG Energi, en interesseorganisasjon for energinæringen, jobbet for å få to miljøvennlige og ekstra store busser til Bergen.

- Bussene er de eneste i verden av sitt slag, sier Ove Lunde, leder i HOG Energi.

Superbussene har en teknisk løsning der hjulene drives av en elektromotor, som i sin tur får energi fra biogass og fra bremsesystemet.

Bergen er den første byen i verden som forsøker en slik løsning i kollektivtrafikken. Om resultatene er gode, kan dette bli fremtidens busser.

- Energigjerrige

I dag underskrives avtalen med det belgiske selskapet Van Hool, som skal levere bussene. Går alt etter planen, kommer den første bussen i september.

- Dette prosjektet setter Bergen på kartet. Andre byer i Europa har gjennom EU forpliktet seg til å redusere utslipp og forurensninger. Da må de se til byer som har valgt miljøvennlige løsninger, sier Lunde.

Studenter fra Høgskolen i Bergen er engasjert for å overvåke bussenes utslipp og energiforbruk.

- De nye bussene blir langt mer energigjerrige enn dagens busser. Hvor energigjerrige, er noe av det vi skal undersøke, sier Lunde.

Ser til Bergen

Bussene er et resultat av at Skyss og HOG Energi deltok i et EU-prosjekt om biogassdrevne busser.

- I etterkant tok EU kontakt med oss og ønsket at vi skulle teste biogass på buss i Bergen, sier Lunde.

Prosjektet viste at biogass sammen med elektrisk fremdrift var en av de mest klimavennlige løsningene. HOG bestemte seg derfor for å satse på busser med et slikt system.

- Etter henvendelsen fra EU begynte vi arbeidet med finansiering av bussene. Vi tok kontakt med politikerne i fylkeskom­munen, som ble svært entusiastiske og bevilget ti millioner kroner. I tillegg fikk vi finansiering fra Transnova, sier Lunde.

Fikk spesialtillatelse

De nye bussene vil være betydelig lengre enn dagens busser, som er mellom 12 og 18 meter lange. For å få kjøre de 24 meter lange superbussene, måtte Skyss søke godkjenning av Vegdirektoratet.

- Den godkjenningen kom fort, og vi har også fått dispensasjon for å bruke bussene på linje to, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen.

Han forteller at linje to mellom Birkelundstoppen og Strandkaiterminalen har stor trafikk, og at bussene, som kan ta 105 passasjerer, vil ta unna mange flere passasjerer enn dagens busser.

- I dag kjører dieselbusser og trolleybusser på denne ruten. De nye bussene vil erstatte de dieseldrevne, og sammen med trolleybussene gjøre linje to til Norges mest miljøvennlige busslinje.

Hva synes du om bussene? Si din mening i kommentarfeltet!