• Vi har løsningen på eldrebølgen, sier daglig leder.

— Bergen kommune har sagt de er godt fornøyde med våre tjenester, og nå håper vi at de vil la oss bygge flere i samarbeid med dem. De kan bli en foregangskommune, sier Geir Lægreid, daglig leder i Aleris Omsorg.

Aleris Omsorg drifter i dag Søreide sykehjem og Odinsvei bosenter. Selskapet har kapasitet til å drifte langt flere, lover Lægreid.

— I Hordaland har vi hatt en fin vekst og utvikling. Søreide feirer tiårsjubileum i år, og vi er godt fornøyd med hva vi har fått til. Brukerne skryter av oss.Helsebyråd i Bergen, Hilde Onarheim (H), liker ideene til Aleris Omsorg.

— Dette ønsket har jeg ikke hørt tidligere, men er i utgangspunktet positiv til mer samarbeid med Aleris. Nå bygger vi tre sykehjem for tiden og det er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt. Et slikt samarbeid vil i så fall være noen år frem tid.

Alltid åpen for innspill

Onarheim forteller at kommunen alltid har en åpen dør til Aleris Omsorg. De tre sykehjemmene som kommunen nå bygger vil konkurranseutsettes og der er de velkomne til å søke, forteller hun.

— Vi er godt fornøyd med deres tjenester og vil selvsagt alltid ha en åpen dør til de ideene de ønsker å lufte for oss, sier hun.

Ønsker ikke mer samarbeid

Arbeiderpartiet (Ap) i Bergen er sterkt uenige i Onarheims kommentarer.

— Bergen kommune har de flinkeste ansatte og er flinke på sykehjem. Man trenger ikke private aktører. Vi er skeptisk til selskaper som er ute etter profitt på eldreomsorgen, sier Rune Bakervik (Ap), leder av helse- og sosialkomiteen i bystyret i Bergen.

Han innrømmer at han ikke har grunnlag for å kritisere Aleris Omsorgs sykehjemsdrift i Bergen, men mener Onarheim drar opp skillelinjene i norsk politikk når hun er positiv til bygging av sykehjem i privat regi.

— Dette viser forskjellen på høyre- og venstresiden. De overfører skattebetalernes penger til private investorer.

Vi er redningsmenn

Aleris Omsorg mener man kan lære av barnehageutbyggingen når en skal løse utfordringene med den kommende eldrebølgen.

— Private løste barnehagekrisen, og det må private til for å løse eldrebølgen. Det må bli lettere å bygge sykehjem. Hvorfor skal det kun være kommunen som kan motta investeringstilskudd fra Husbanken for bygging av sykehjemsplasser, sier Lægreid.

Han forventer at den sittende regjering vil ta nye grep og være mer nytenkende innenfor eldreomsorgssatsingen.

— Vi kan bidra til å redde norsk kommuneøkonomi fra eldrebølgen gjennom å tilby effektive tjenester,som både har høy kvalitet og en fast avtalt pris. Det siste er noe som rådmenn og kommunale økonomisjefer setter stor pris på.

Trenger å vokse

Aleris Omsorg dro inn 321 millioner kroner fra sine åtte sykehjem i Norge i fjor, en økning på over 25 prosent.

Spesielt fornøyd er daglig leder Geir Lægreid med kontrakten de inngikk i fjor med Austevoll kommune, der selskapet driver kommunens sykehjem, hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

De svenske eierne sitter derimot igjen med kun 5,6 millioner kroner før skatt av fjorårets omsetning.

— For oss er det viktig å ha et visst volum og bygge flere sentre. Slik kan vi utvikle oss både kapasitets- og kompetansemessig.

Vi håper å vokse videre i Norge, forteller han.

Diskuter saken under:

ØNSKER VEKST: Det svenskeide selskapet Aleris Omsorg ønsker å bygge sykehjem i Bergen. - Vi håper kommunen ønsker mer samarbeid, sier daglig leder Geir Lægreid.
ALERIS OMSORG