Oppgjørets time har kommet etter at en polsk trailer begynte å brenne på vei østover i Gudvangatunnelen 5. august i fjor.

Til sammen kom regningen på om lag 40 millioner kroner, opplyser Hjalmar Olseth, seksjonsleder i Statens vegvesen Region vest.

Dette er noen av utgiftspostene:

Sikring med sprutbetong på skadestedet: 2,7 millioner.

Elektrisk arbeid på skadestedet: 1,3 millioner.

Vaktmannskap ved tunnelen: 1,2 millioner.

Ekspressbåt mellom Gudvangen og Flåm som følge av stengt tunnel: 1,9 millioner.

Flere av tiltakene har ført til at tunnelen er i bedre stand nå enn før brannen. Blant annet er tunnelveggene malt hvite, slik at lysforholdene er bedre for bilistene. Nødsambandet er oppgradert, og hele det elektriske anlegget er skiftet ut.

Erkjenner ansvar

Vegvesenet har nå rettet et krav på 20 millioner kroner til forsikringsselskapet Gjensidige, som har erkjent ansvar for skadene.

— Kravet dreier seg kun om utgifter til reparasjon av faktisk skade etter brannen. Kostnader til oppgradering av tunnelen til en høyere standard, er ikke tatt med i kravet, sier Olseth.

Den polskregistrerte trekkvognen var forsikret av det polske forsikringsselskapet PZU, som i Norge representeres av Gjensidige.

Informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige sier skaden, etter selskapets mening, er regulert av bilansvarsloven.

— Bilansvarsloven har en klar begrensning på ti millioner kroner. Etter loven kan man ikke holdes ansvarlig for et høyere beløp enn dette, sier Rysstad.

- Rask avklaring

Han kan ikke svare på når selskapet regner med å få behandlet kravet fra veivesenet.

— Det er vanskelig å si noe konkret om det, men alle er interessert i å få en rask avklaring i denne saken, sier han.

Vegvesenet mener på sin side at begrensningen på ti millioner kroner ikke gjelder i dette tilfellet.

— Det fremgår av loven at denne grensen gjelder skade på gods. I dette tilfellet er det en fast installasjon, altså tunnelen og innholdet i den, som er skadet. Derfor mener vi at Gjensidige må svare for hele kravet, sier Olseth.

Den polske sjåføren er siktet for veitrafikklovens bestemmelse om at kjøretøyet skal være i forsvarlig stand. Han har fått inndratt kjøretillatelsen i Norge.

- Motoren eksploderte

Mannen har forklart til politiet at motoren eksploderte inne i tunnelen. Han har ikke erkjent straffskyld for brannen.

Politiet har tidligere avhørt vitner som har sett at det kom røyk fra bilen mens den kjørte mellom Voss og Vinje. Sjåføren skal ha stoppet i Gudvangen for å fylle på med kjølevæske, før han kjørte inn i tunnelen. Ingen mistet livet i brannen, men 65 personer ble brakt til sykehus.

BT skrev tidligere denne måneden at Kripos i sin rapport ikke har klart å fastslå brannårsaken.

— Vraket var så utbrent at det ikke har vært mulig å gi noen sikker konklusjon om brannårsaken. Men rapporten peker på noen mulige årsaker, som knytter seg til den tekniske tilstanden til kjøretøyet, sa politiadvokat Jørn Lasse Refsnes i Sogn og Fjordane politidistrikt til BT.

Påtalemyndigheten har ennå ikke avgjort om det skal tas ut tiltale mot sjåføren.