Fant giftstoff i drikkevann

Brannskum fra flyplassen har forurenset en privat drikkevannskilde i flere ti år. Beboerne er bedt om å drikke kjøpevann.