• VINKER TIL AP: Jens Stoltenberg kan være fornøyd med Aps valgresultat - men ikke valgdeltakelsen. FOTO: SCANPIX

22. juli ga liten valgmobilisering

Tross alle honnørord om «mer demokrati» og at «stemmeretten er det viktigste vi har», ble årets kommunevalg ikke den massemønstringen flere spådde etter 22. juli.