Reddet seg ut etter maskinbrann

Brann i lager - to leiligheter evakuert.