Fylkeslegen: Bekymringsfullt

Fylkeslege Helga Arianson mener det er urovekkende at pasientopplysninger enkelt er blitt hentet ut fra sykehusene.