Anleggsarbeid ga dårlig luftkvalitet

Luftmålingene ved rådhuset i Bergen viser helsefarlig luft. Dette er ikke korrekt.