Fløibanen står

Vognen kjøres nå på en manuell maskin, for å frakte passasjerene ned.