Lekkasje på Bergen Storsenter

Svart vann fosset ned fra taket i informasjonen.