Må punge ut for hjemmehjelpen

Svake grupper som tidligere har vært skjermet for egenandeler, må neste år begynne å betale av egen lomme. Hedvig Lindquist (94) er en av dem.