• TØFF BARNDOM: Cathrine Langfjell Torsvik vokste opp med en mor som ruset seg og en fraværende far. Mange så, men ingen varslet barnevernet om forholdene Cathrine levde under. Nå håper Barnevernvakten i Bergen terskelen for å gi beskjed senkes. FOTO: Eirik Brekke

Håper flere gir beskjed om barn som har det vondt

Terskelen for å varsle er for høy, mener Svein Skogstrand hos Barnevernvakten i Bergen.