Det ulovlige kan gjøres lovlig

Byråd Filip Rygg sier det skal foretas en opprydning i de mange ulovlighetssakene.