• BEKYMRET: - Vi har hatt barn med alvorlige tilstander som har vært til behandling hos manuellterapeut. Et barn viste seg å ha downs, forteller seksjonsoverlege Ansgar Berg ved Barneklinikken. Berg har bedt Helsetilsynet vurdere om manuellterapeutene driver ulovlig markedsføring av nakkebehandling av spedbarn. ARKIVFOTO: ANSGAR BERG

Barneleger advarer mot nakkebehandling av spedbarn

Barneleger på Haukeland ber Helsetilsynet stanse markedsføringen av manuellterapi for spedbarn.