• VIL OVERTA: Daglig leder i Sandviksboder Kystkultursenter, Egil Sunde, ønsker å overta flere av fiskekummene på Fisketorget. FOTO: Leif Gullstein

Ønsker å overta fiskekummene

Kommunen skal fjerne fiskekummene fra Torget i løpet av året. Sandviksboder Kystkultursenter ønsker å overta kummene.