I dagens debatt i Stortinget forteller klimaminister Tine Sundtoft (H) at regjeringen nå vurderer å la kommunen innføre såkalte «lavutslippssoner».

Dette er tiltaket som byrådet i Bergen har etterlyst i snart et tiår. Det betyr enkelt forklart at de bilene som forurenser mest, skal betale mest.

Med et slikt system vil ekstra forurensende kjøretøy som tungtransporten, samt store privatbiler som går på diesel, måtte betale mer i bompenger enn for eksempel bensinbiler.

Dro til regjeringen

Tidligere byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) dro i fjor til Oslo for å diskutere saken med regjeringen. Han var veldig optimistisk på vegne av effekten dette tiltaket ville ha på luftkvaliteten i Bergen.

— Dette vil ikke gi bomringen mer inntekt, men det vil være mer rettferdig da bilene har enormt forskjellige utslipp. Noen biler har hundre ganger mer utslipp enn andre. Da blir det meningsløst med like avgifter hvis vi mener at også bomringen skal bidra til bedre byluft, sa han.

Kommer i dag

Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet satte så ned en arbeidsgruppe som diskuterte saken. De vurderte både:

miljødifferensierte bompenger

lavutslippssoner

dieselforbud

Arbeidsgruppen legger frem sine konklusjoner til den politiske ledelsen på nyåret en gang. I debatten på Stortinget åpner Sundtoft for mulighetene for å innføre det.

— Regjeringen har satt i gang et arbeidforå vurdere behovet for virkemidler for å nå EUs grenseverdier, samt vurdere hvilke virkemidler som eventuelt vil være hensiktsmessig å innføre.Mange ulikevirkemidler og tiltakvurderes, herunder om det bør legges til rette for at kommunene kan velge å innføre lavutslippssoner og om det bør innføres dieselforbud på dager med høy luftforurensning.

Vil fungere

Forskere har tidligere tatt til ordet for slike virkemidler. I rapporten til Transportøkonomisk institutt (TØI) fra 2012, «Lavutslippssoner», beskrives tiltak for å redusere NO2-utslippene. Der slår de fast at lavutslippssoner kan bidra til å redusere NO2-utslippene, dersom man er villig til å ta i bruk sterke nok virkemidler.

«Jo sterkere virkemidler, jo mer kan man oppnå», skriver forskerne.

Strengere for taxier

Lavutslippssonene er ikke den eneste miljønyheten klimaministeren slipper i dag. Sundtoft ønsker også å innføre lokale miljøkrav til taxinæringen. Dette er noe som flere Venstre-representanter på Stortinget tidligere har sendt inn forslag om.

I forslaget sitt viste de til en rapport fra fra transport- og klimaforskningsprosjektet TEMPO.

«Den viser at reduksjon av utslippene fra taxinæringen vil kunne ha stor effekt på det totale utslippet her til lands, samt luftkvaliteten. Et tiltak kan være å innføre utslippskrav for alle nye drosjer, eller stille krav om at alle drosjer skal bruke biogass, etanol, elektrisitet eller hydrogen som drivstoff i løpet av de neste ni årene», skriver Venstre-politikerne.

Sundtoft er positiv til at kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for taxinæringen, kan få stille ekstra miljøkrav.