• MINNES VERONICA: Ved avkjørselen fra hovedveien og inn til Veronica Heggheim Stegegjerdets hus, ble det i helgen lagt ned blomster og lys. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

- Gir ikke noe klart svar

Verken obduksjonsrapporten eller etterforskningen så langt gir noe klart svar på hva som har skjedd med Veronica Heggheim Stegegjerdet.