• BEVISET: Dette kartet fra 1859 viser at Trollholmen tilhører Os kommune. Den gangen ble kommunegrensen stiplet opp like nord for den ett mål store tomten. En rekke andre kart fra samme tid viser den samme grensen.

Os får en liten bit av Bergen

Trollholmen skal nok en gang bli en del av Os kommune, etter at en kartfeil gjorde den «bergensk» i 100 år.