• Fang og slipp.jpg

Tåler torsken «fang og slipp»?

Fritidsfiskere i Norge slipper ut over en million torsk hvert eneste år. Mange tror at denne gjenutsettingen er bra for fiskebestanden. Men er det sant?