Ikke kvikksølv-spor i Fedje-fisk

Kystverket har funnet kvikksølv på bunnen ved en sunket tysk ubåt vest for Fedje. Fiskeridirektoratet har testet fisken i et oppdrettsanlegg like ved utbåten, uten å finne noen som helst spor av den miljøfarlige giften.