Anmelder eierne av Slaktehustomten

De fredede bygningene på Slaktehustomten står åpne for den som vil inn. Eierne klager på kommunen, bydelspolitiker Bjørn Tefre frykter brann.