- Fullstendig uproblematisk

Domkirkehjemmet i Bergen er en av stiftelsene som driver institusjon helt utenfor menighetens kontroll.