Terror kan få følger

Innbetalingene av pensjonspremier til Bergen kommunale pensjonskasse kan komme til å øke neste år.