Fare for streik ved Bergen havn

Norsk Transportarbeiderforbund har varslet streik i tre havner og i flere spedisjonsfirmaer dersom det ikke blir enighet i den pågående tariffmeklingen mellom forbundet og Logistikk- og Transportindustriens Landsforening.