Vold preger mennesker og miljø

Voldens hovedproblem er at den føles god og effektfull for voldsutøveren. Han oppnår sin vilje og folk underkaster seg.