Håpefull behandling av hiv-smittede

Et prøveprosjekt med immunterapi for elleve pasienter med hiv-virus i Bergen har gitt oppløftende resultater.