Vil oppsøke elevene hjemme

Fraværet blant unge innvandrere er 30 prosent ved Voksenopplæringen på Gimle skole. Nå vil skolen reise hjem til elevene.