- Helt uakseptabelt

Pasientombudet i Hordaland reagerer sterkt på at det er mulig å bli stående ni år i operasjonskø.