De fleste narkomane har psykiske lidelser

De fleste rusmisbrukere trenger psykiatrisk behandling. Det viser materiale som to forskere fra Hamar sitter på.