PCB-forureininga får liggje

Ingeniørfirmaet Noteby AS meiner at det ikkje er nødvendig å fjerne PCB-forureininga som nyleg er avdekt på Haakonsvern.