Beboere i Sandviken fortsatt uten vann

Å reparere vannledningene i Sandviken, er vanskeligere enn antatt. Et knapt døgn etter at vannet forsvant, er store områder fortsatt vannløse.